Меню KDT

Мемлекеттік қызметтер

 

ҚР Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңы
Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтертізілімі (қазақша)
Заңғатәуелдінормативтікқұқықтықактілер (мемлекеттікқызметкөрсетуқағидалары)
-Балағакеріәсеретпейтіната-анақұқықтарынанайырылғаната-аналарғабаламенкездесуінерұқсат беру-Балаларғақосымшабілім беру бойыншақосымшабілім беру ұйымдарынақұжаттарқабылдаужәнеоқуғақабылдау-Баланы (балаларды) қабылдаушыотбасынатәрбиелеуге беру жәнеолардыасырауғаақшалайқаражаттөлеудітағайындау-Білімтуралымемлекеттікүлгідегіқұжаттарды беру қағидалары-Дамуындапроблемалары бар балалар мен жасөспірімдердіоңалтужәнеәлеуметтікбейімдеу-Жетімбалаға (жетімбалаларға) жәнеата-анасыныңқамқорлығынсызқалғанбалаға (балаларға) қамқоршылықнемесеқорғаншылықбелгілеу.-Жетімбаланыжәне (немесе) ата-анасыныңқамқорлығынсызқалғанбаланыасырапалуғабайланыстыбіржолғыақшалайтөлемдітағайындау.-Кәмелеткетолмағандардыңмүлкінеиелікетуүшінанықтамалар беру.-Қорғаншылықжәнеқамқоршылықжөніндеанықтамалар беру.-Мектепкедейінгіұйымдарғақұжаттардықабылдаужәнебалалардықабылдау.-Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтертуралы.-Негізгі орта, жалпы орта білімберетінұйымдарарасындабалаларауыстыруүшінқұжаттардықабылдау.-Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанындаоқуғарұқсат беру.-Он жасқатолғанбаланыңпiкiрiескерутуралықорғаншылықнемесеқамқоршылықорганыныңшешімін беру.
 
- Негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқуға рұқсат  беру
-Балаға теріс әсер етпейтін ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналарға баламен кездесуге рұқсат беру -Он жасқа толған баланың пікірін есепке алу туралы қорғаншылық және қамқоршылық органның шешімін беру. -Кәмілетке толмағандардың мүлкіне билік ету туралы анықтамалар беру. -Қорғаншылық және қамқоршылық туралы анықтамалар беру - Жетім емес баланы және (немесе)қамқорлықсыз қалған баланы асырап алуға байланысты біржолғы ақшалай төлемді тағайындау -Потранаттық отбасында тәрбиеленетін баланы (балаларды)беру және төлемақы тағайындау.- Баланы балаларды патронаттық тәрбиеге беру және ақшалай төлемдерді тағайындау. -Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі балаларды  ( 6 жасқа дейін ) қабылдау. -Мемлекеттік білім беру туралы құжаттарды беру ережесі. - Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорынсыз қалған балаға(балаларға) қамқоршылық белгілеу.
2020-2021 жылдарғаарналғанаттестациядағыөзгерістер. Педагогикалықкадрлардыаттестатциялау.
"Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтертуралы" Қазақстан Республикасының Заңы «БЭСТ»Гимназиясы КММ көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің тізілімі.
 
 
 
 
Мемлекетттік қызмет көрсету стандарттары
  1. «Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттарды қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.
  2.   «Жалпы білім бертін мектептерде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің  жекелеген санаттарын тегін және жеңілдікпен тамақтандыру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттары бекітілсін.
2020-2021оқу жылының II жартыжылдығынада тегін тамақтану туралы ақпарат. 2020-2021 оқу жылының IIжартыжылдығында жалпыға  бірдей білім беру қорынан жетім және аз қамтылған отбасы балаларынан 10 оқушы тегін ыстық тамақпен қамтылды.
  1. «Аз қамтылған отбасылардағы балалардың қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерьлерде демалуы үшін құжаттар қабылдау және жолдама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.
  2. «Негізі орта, жалпы білім беру туралы құжаттардың телнұсқаларын беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.
7«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғаларға біліктілік санаттарын беру (растау) үшін аттестаттаудан өткізуге құжаттар қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.

Гимназия директоры Г.А.Арықпаева

Опрос

Статистика

  • Осы айда635
  • Осы аптада109
  • Кеше25
  • Бүгін0
  • Желіде:0

Полезные ссылки